Voordeliger met Account
Zie Mediums
Tarotkaart van Mediums
Foto inzicht
mediums.net / mediums / disclaimer-mediums /
   
  Disclaimer mediums.net
     
  Wanneer is de disclaimer van toepassing?

De disclaimer van mediums.net is van toepassing bij elke bezoek en opvraging van de website mediums.net en dit voor elke pagina, subdomein, mobiele website, iPad en tabletversie,... zowel voor leden als gewone bezoekers van mediums.net.

Wanneer u de telefoonlijnen van mediums.net belt, een e-mailconsult aangaat,... gaat u akkoord met deze disclaimer. Door het raadplegen van deze website, het aangaan van een e-mailconsult of het bellen naar 1 van onze telefoonnummers aanvaardt u, de gebruiker of lid dus uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. mediums.net kan de bepalingen van deze disclaimer op elke ogenblik eenzijdig wijzigen. Lees onze disclaimer voordat je gebruikmaakt van onze diensten. Gelieve dus bij elke raadpleging, consult, e-mail of telefoongesprek opnieuw deze disclaimer te raadplegen.

Hoe werkt de website mediums.net?

Mediums.net werkt alleen met zelfstandige mediums en staat enkel en alleen in voor het in contact brengen van u als lid of bezoeker van mediums.net enerzijds en een zelfstandige medium anderzijds. De inhoud van het advies die de zelfstandige mediums geven via telefoon, e-mail , persoonlijke account, mobiel... zijn geheel voor hun eigen rekening. Wanneer u belt of e-mailt met een medium op mediums.net dan brengt mediums.net u alleen in contact met een zelfstandige medium die dus zelfstandig voor zich zelf werkt. U belt of e-mailt dus niet met een medium in dienst van mediums.net.

U verklaart zich akkoord met het feit dat getuigenissen, adviezen, horoscopen, omschrijvingen, e-mailconsults en telefoonconsults enkel tussen u en zelfstandige mediums worden gevoerd en dat mediums.net hier zelf geen deel van uitmaakt.

Wat bedragen de kosten van een gesprek of e-mail?

Belt u als gebruiker naar het nummer 0900 -1779 met zelfstandige mediums dan kost dit 90 cent per minuut, belt u naar het nummer 0903 - 69 690 met zelfstandige mediums dan kost dit 150 cent per minuut.

Het advies van de zelfstandige mediums kost vanaf 80 cent per minuut wanneer u belt als lid van mediums.net. U belt dan immers naar een lokaal nummer.

Enkel leden kunnen onze mediums een vraag stellen via e-mail, dit aan 15 euro / vraag.

Beschikbaarheid van de mediums

Mediums.net is niet verantwoordelijk voor het aantal beschikbare zelfstandige mediums op de website op bepaalde tijdstippen aangezien de zelfstandige mediums zelf hun werkdagen en werkuren op de website mediums.net kiezen.

Kwalificaties en talenten van de mediums

Mediums.net vraagt de mediums om een omschrijving van zichzelf, alsook om hun kwalificaties op paranormaal vlak weer te geven. Mediums.net controleert de mediums met de grootste omzichtigheid, doch kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte informatie op hun persoonlijke profielpagina.

Mediums.net kan geen garanties geven omtrent de dienstverlening en het advies van de getoonde mediums. Mediums.net kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor zaken die voortvloeien uit het handelen van een derde, noch voor de adviezen die de zelfstandige medium aflevert of niet (tijdig) aflevert.

Omgaan met informatie en advies

Informatie op deze website vervangt geen persoonlijk advies of bijstand bij concrete gevallen. U als bezoeker of lid blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door u geraadpleegde pagina's, getuigenissen, horsocopen, adviezen van mediums,... en voor de gevolgen van het gebruik dat u maakt van deze informatie.

De pagina’s, inhoud, horsocopen, getuigenissen, adviezen, omschrijvingen, e-mailconsults... die de bezoeker raadpleegt of ontvangt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. Alle gegevens op de website worden door mediums.net met de grootste zorgvuldigheid nagekeken en onderhouden, waarbij enkel betrouwbare bronnen en de zelfstandige mediums worden aangewend.

Mediums.net geeft geen garanties omtrent de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die via mediums.net wordt aangeboden. Daarom wijst mediums.net alle aansprakelijkheid af ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, inhoud, getuigenissen, adviezen, omschrijvingen, telefoon -en emailconsults,... op de website, mobile sites, teletekstpagina's,... en de toegang tot en het gebruik van onze (mobiele) interactieve toepassingen.

De website mediums.net

Mediums.net doet er alles aan om de website steeds raadpleegbaar te maken op zoveel mogelijk platformen en browsers, behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken aan de server, website of herstel van defecten en programmeerfouten.

Mediums.net kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgen door onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, traag laden van pagina's, van beperkingen in gebruik, virussen, malware,...

Externe hyperlinks op mediums.net

Mediums.net bevat hyperlinks naar websites van derden en het staat u als lid of bezoeker natuurlijk vrij deze websites te raadplegen. Wanneer mediums.net een hyperlink legt naar een andere website, betekent dit niet dat mediums.net deze site heeft goedgekeurd of volledig heeft doorgenomen. Mediums.net heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites van derden waarnaar een hyperlink ligt en geeft geen garanties wat het advies, veiligheidsniveau, inhoud,... van deze websites betreft.

Mediums.net kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen die de bezoeker zou ondervinden ingevolge het gebruik van deze gelinkte websites. mediums.net heeft geen controle over websites van derden of hyperlinks naar websites van derden.

Copyright mediums.net

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, teksten, getuigenissen, horoscopen, user interface, kleurgebruik, interactieve toepassingen, html-code, javascripten, CSS,... horen toe aan mediums.net en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze website op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van mediums.net is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden.

Tariefwijzigingen mediums.net

Mediums.net behoudt zich het recht voor om de tarieven van een e-mailconsult of de telefoontarieven te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving naar u als gebruiker toe. Mediums.net verbindt er zich toe de gegevens van een lid of gebruiker niet door te geven aan derden, behoudens aan de zelfstandige medium die werd gecontacteerd.

Aangekochte credits als lid kunnen worden gecrediteerd na contactname met de beheerder van deze site via uw account, behalve voor credits die door mediums.net gratis aan de gebruiker zijn toegewezen. Credits zijn niet overdaagbaar aan derden.

Voor akkoord

U verklaart deze overeenkomst en disclaimer volledig te hebben gelezen, begrepen en u gaat ermee akoord. U mag nooit tussen beide komen of proberen tussen beide te komen in de goede en snelle werking van de website mediums.net. U mag geen actie ondernemen die de belasting / traffic voor de website mediums.net overbelast.


 
  Gratis lid worden
Getuigenis medium
Vraag aan medium
Agenda mediums
gratis daghoroscoop
Sitemap mediums
Voordelig account
   
  Voordelen voor Leden
     
  Als lid belt u naar lokale nummers met de mediums, u belt dus niet naar 0900-lijnen.  
     
  U heeft meerdere betaalmogelijkheden,
zoals iDeal, Bankcontact, VISA, Maestro, Mastercard, ...
 
     
  U ontvangt als lid tal van voordelen
geniet van onze acties
.
 
     
  Als lid kan u ook e-mailconsults aangaan met onze mediums.  
     
     
     
Voordelig account
 
 
  Inzichtelijke Liefde Mediums.net Home | Mobiele website | Werken als medium | Contact | Sitemap | Privacyverklaring | Disclaimer